top of page

Om oss

Feministiska juriststudenter Stockholm grundades den 16 oktober 2015 av juriststudenter vid Stockholms universitet. Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation, som verkar utifrån ett feministiskt grundantagande om jämlikhet mellan alla människor. FEMJUR arbetar för att främja normkritik och ett intersektionellt genusperspektiv på juristprogrammet. En viktig funktion för föreningen är att påverka både utbildningen och juristbranschen. Vi för därför en dialog med Juridicum och utför en kontinuerlig konstruktiv granskning av institutionens arbete. 

 

Varje år tillträder en ny styrelse som tillsammans med alla medlemmar utgör FEMJUR Stockholm. Föreningen finns till som ett inkluderande forum där feminismen får ta plats i det juridiska samtalet. Det är viktigt för oss att alla juriststudenter får möjligheten att få sin röst hörd och således vara med och påverka vårt arbete. 

 

Föreningen arrangerar en mängd olika event varje termin, däribland föreläsningar, diskussions- och rättsfallsfikor, frukostar och samarbeten med olika aktörer. Våra event är till för alla som är intresserade och du behöver således inte plugga juridik för att vara med.

 

FEMJUR Stockholm har systerföreningar i Uppsala, Göteborg, Lund, Örebro och Umeå.

bottom of page