Förtroendevalda

Sophia Foon

SUPPLEANT

Victoria Rognlien-Saari

LEDAMOT · SOCIALA MEDIERANSVARIG

Eija Bahho

ORDFÖRANDE

Narin Melazade

VICE ORDFÖRANDE

Jessica Ahlkvist

KASSÖR

Andreas Zheng Svensson

LEDAMOT · PÅVERKANSANSVARIG

Anna Gustavsson

LEDAMOT · EVENTANSVARIG

Emma Olsson

LEDAMOT · EVENTANSVARIG